دانلود گزارش کارآموزی حسابداری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی پروژه کارورزی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پیمانکاری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت کامپیوتری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تولیدی گزارش کارورزی حسابداری مالی

Accounting Internship Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق پايه فوق العاده كارگران

مقدمه 1

اهداف و مزاياي سيستم 1

خلاصه 1

روش عمليات 1

انتقال اطلاعات 4

ضمايم ( حقوق پايه ) 5

فوق العاده بدی آب و هوا 6

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي 7

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران 7

فوق العاده 2 نوبتكاري صبح و عصر 8

فوق العاده اضافه كاري 8

مقررات مربوط به مرخصي كاركنان 10

بخش 1 – 2  وام ها .12

مزایای وامها 12

تبادل اطلاعات 13

بخش 1 – 3  استخدام 14

بخش دوم

خالص حقوق 16

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق 16

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه17

نحوه محاسبه پس انداز 17

ماليات بر درآمد 18

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق21

محاسبه خالص حقوق23

اجزا صورت حساب حقوق 25

گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان27

حسابداري حقوق 28

اهداف و مزایا29

عمليات حسابداري 31

بخش سوم : محاسبات دستمزد كارگران

نحوه تهيه برگ حضور غياب و ارسال به واحد ها 38

افزايش يا كاهش دستمزد كارگران 39

كارگراني كه برگ حضور غياب آنها به سيستم وارد نمي شود 40

بخش چهارم : تعديلات ايام دستمزد كاگران

نحوه تكميل برگ تعديلات ايام دستمزد 43

بيماري كارگران 43

محاسبه غرامت دستمزد ايام مرخصي43

بخش پنجم : مرخصي كارگران

نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي 44

بخش ششم : باز خريد مرخصي

محاسبه باز خريد مرخصي46

بخش هفتم : فوق العاده ها

كليات 47

بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده هاي نوبتكاري

جدول49

بخش نهم : فوق العاده مسكن

نحوه محاسبه 50

بخش دهم : فوق العاده ترميم درآمد

توضيحات50

بخش يازدهم : فوق العاده عائله مندي

توضيحات 51

بخش دوازدهم : ماليات

توضيحات 51

نواحي محروم و دور افتاده در كشور 52

بخش سيزدهم : حق بيمه تامين اجتماعي

توضيحات 52

گروه بندي كارگران – محاسبه دستمزد حالات ويژه 54

عمليات سيستم دستمزد كارگران 56

اصلاح اشتباهات ويرايش 57

بخش چهاردهم : ويرايش مقابله اي

توضيحات 58

بخش پانزدهم : بودجه

توضيحات 59

اصول بودجه61

ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها 62

بخش شانزدهم : چگونگي رمز واحد / شركت

بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري63

شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري .64

دستور كارهاي تعميراتي64

بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضيحات 65

حسابداري مالي 66

بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تايپها

توضيحات 68

بخش نوزدهم : گزارشهاي پيمانكاران

توضيحات 68

انواع گزارشهاي پيمانكاران 69

بخش بيستم : حسابداري

توضيحات 71

نتيجه گيري و پيشنهاد 73

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :