دانلود گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گزارش کارآموزی گیاه شناسی گزارش کارآموزی گیاهپزشکی گزارش کارآموزی گیاهان دارویی گزارش کار کارآموزی گیاه پزشکی گزارش کارآموزی رشته گیاهپزشکی دانلود گزارش کارآموزی گیاهپزشکی دانلود رایگان گزارش کارآموزی گیاهپزشکی گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی رشته کشاورزی

Botanical Internship

موضوع : گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

رشته گياهپزشكي
اصلاح ذرت ، سويا ، سورگوم
تشكر و قدرداني 1
مقدمه 2
ذرت خوشه اي sorghum sp 3
اكولوژي سورگوم 4
خصوصيات گياه شناسي سورگوم 5
انواع مختلف سورگوم 8
خصوصيات زراعي ذرت خوشه اي 8
عمليات داشت 11
برداشت سورگوم 12
منشاء ، گونه ها و نژادها 16
گياه شناسي با گلدهي و كنترل گرده افشاني 17
روشهاي خودگشني و تلاقي 18
توليد بذر سورگوم هيبريد 20
هدف هاي اصلاحي 20
بيماريها 21
ذرت معمولي corn 25
مشخصات گياهشناسي ذرت 26
اكولوژي ذرت 28
انواع ذرت 29
خصوصيات زراعي 30
موقع كاشت 31
عمليات داشت 33
برداشت 35
برداشت ذرت دانه اي 35
برداشت ذرت براي سيلو 36
بيماريهاي ذرت دانه اي ( بلال ) 37
اصلاح ذرت 40
گلدهي و گرده افشاني 41
هدفهاي اصلاحي 43
سويا 45
خصوصيات بتانيكي 45
خصوصيات زراعي 46
برداشت سويا 48
آفات سويا 49
گلدهي و گرده افشاني 51
روشهاي تلاقي 52
هدفهاي اصلاحي 53
منابع 64

دانلود گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات