دانلود گزارش کارآموزی شرکت کارا تلفن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرکت کارا تلفن

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کارا تلفن سایت شرکت کارا تلفن تلفن شرکت کارا توزین الکتریک تلفن شرکت کارا صنعت دانلود گزارش کارآموزی تعمیر موبایل(تلفن همراه) گزارش کارآموزی مرکز تلفن گزارش خرابی تلفن ثابت گزارش کارکرد تلفن ثابت گزارش کارکرد تلفن همراه گزارش كاركرد تلفن ثابت دانلود کارآموزی مهندسی برق

Efficient training company Telephone

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت کارا تلفن

فهرست مطالب

سالن ديجيتال سوييچ
رشته مهندسي برق مخابرات
عنوان    صفحه
فصل اول: مقدمه
فصل دوم
بخش اول: كليات سيستم KTDSS
1-1)    كاربردهاي سيستم
1-2)    تكنولوژي ساخت
1-3)    ظرفيت سيستم
1-4)    پيكره بندي سيستم
1-5)    امكانات سيستم
بخش دوم: ساختار سخت افزار
2-    ساختار سخت افزار
2-1) واحد كنترل اصلي (Control Unit)
فصل سوم
بخش سوم: كارايي سيستم KTDSS
3-    كارايي سيستم
3-1)    قابليت تحمل خرابي (Fault Tolerant)
3-2)    قابليت گسترش سيستم
3-3)    ترافيك سيستم
3-4)    امنيت شارژينگ
3-5)    سرويسهاي مربوط به مشتركين سيستم
بخش چهارم: مشخصات الكتريكي و مخابراتي سيستم KTDSS
4- مشخصات الكتريكي و مخابراتي سيستم KTDSS
4-1) مشخصات سيستمي
4-2) مشخصات الكتريكي

فهرست اشكال
عنوان    صفحه
فصل دوم: بخش اول
شكل (1-1) كاربردهاي سيستم KTDSS
شكل (1-2) ارتباط مشتركين و شبكه با KTDSS
بخش دوم
شكل (2-1-الف) شماي ساختار سخت افزار
شكل (2-1-ب) شماي ساختار سخت افزار KTDSS4
شكل (2-2-الف) شماي كلي واحد كنترل اصلي (CV) در KTDSS2
شكل (2-3-الف) شلف CU و نحوه قرارگيري كارتها در آن (نوع 1 ) KTDSS3
شكل (2-3-ب) شلف CU و نحوه قرارگيري كارتها در آن در سيتسم KTDSS4
شكل (2-6) نحوه توزيع شريانهاي كارت MSW در دو ساختار Large , Small
فصل سوم : بخش سوم
شكل (3-2) امكان گسترش سيستم بر اساس سيگنالينگ SS7 و استفاده از شبكه محلي بين سيستم

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کارا تلفن

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات