گزارش کارآموزی در بانک ملت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی در بانک ملت

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در بانک ملت کارورزی دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بانک ملت گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت گزارش کارآموزی بانک ملت برای رشته حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت گزارش کارآموزی کامپیوتر در بانک ملت گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بانک ملت دانلود رایگان گزارش کارآموزی بانک ملت

Internship Report on Bank Mellat

 

موضوع : گزارش کارآموزی بانک ملت

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت
مقدمه
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه
رئیس شعبه
معاون شعبه
رئیس دایره صندوق
تحویلداران
دایره حوالجات
ممیز حساب
تحصیلدار
خدمتگزار شعبه
دایره اعتبارات
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت
1-حساب جاری الکترونیک (جام)
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته
4-همراه بانک ملت
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200
6-ملت کارت متمرکز
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی
8-هدیه کارت ملت13
9- بن کارت ملت13
10- انواع تسهیلات بانکی 14

فصل دوم :عقوداسلامی
1- قرض الحسنه16
کارمزد16
وثایق وتضمینات17
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی 17
عملیات حسابداری قرض الحسنه18
1- ثبت حساب انتظامی قراردادهای 18
2- ثبت وثایق وتضمینات18
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد 18
4-دریافت اقساط19
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه19
2- مضاربه20
عملیات حسابداری مضاربه 22
1-ثبت قرارداد مضاربه 22
2-ثبت وثایق وتضمینات 23
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی23
4-ثبت تعهدات بانک23
5-پرداخت سرمایه مضاربه 24
6-فروش کالای موضوع مضاربه24
3-مشارکت مدنی25
عملیات حسابداری مشارکت مدنی26
1- ثبت قرارداد 26
2-اخذ وثایق وتضمینات26
3-واریز مشارکت مدنی27
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی28
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت28
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی28
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد29
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد29
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی30
4-فروش اقساطی31
فروش اقساطی مسکن32
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار32
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی33
عملیات حسابداری فروش اقساطی 34
1-ثبت قرارداد34
2-واحد وثایق وتضمینات34
3-پیش پرداخت فروش اقساطی35
4-ثبت تعهدات بانک35
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی35
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی36
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی36
8-دریافت اقساط37
9-تسویه حسابها فروش اقساطی 38
5-اجاره به شرط تملیک38
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک39
1-ثبت قرارداد39
2-ثبت وثایق وتضمینات40
3-وصول پیش دریافت از مشتری40
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده40
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک41
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک41
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط42
8-تغییرات قرارداد42
9-دریافت مال الاجاره43
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده 43
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره43
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق44
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد45
6-سلف45
سود معاملات سلف46
عملیات حسابداری47
1-ثبت قرارداد47
2-ثبت وثایق وتضمینات47
7- جعاله 48
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت49
عملیات حسابداری جعاله49
1-ثبت قرارداد49
2-اخذ وثیقه یا تضمین49
3-اخذ پیش دریافت50
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار50
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) 50
6- مزارعه51
عملیات حسابداری مزارعه52
1-ثبت قرارداد52
2-ثبت وثایق وتضمینات52
3-پرداخت بابت مزارعه 52
4-دریافت سهم بانک53
5-تسویه حساب مزارعه 53
6-برگشت حسابهای انتظامی 54
9-مساقات55
حسابداری مساقات55
1- ثبت قرارداد55
2-ثبت وثیقه یا تضمین55
3-پرداخت بابت مساقات56
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) 56
5-تسویه حساب مساقات56
6-برگشت حسابهای انتظامی56

فصل سوم : ضمانت نامه های بانکی
مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی
مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي
1- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
3-ضمانتنامه پيش پرداخت
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت
1-5- ضمانتنامه گمركي
انواع ضمانتنامه هاي گمركي
1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي
2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا
3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا
4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی
2-5- ضمانتنامه نظام وظيفه
3-5- ضمانتنامه دادگستري
4-5- ضمانتنامه هاي متفرقه
صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك
صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن
ضمانتنامه ارزي
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني
نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت
مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباری
الف)اشخاص حقيقي
ب) اشخاص حقوقي
مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه
الف)عمليات صدور ضمانتنامه
ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه
1-ب- ثبت انتظامي قرارداد
2-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه
3-ب – ثبت تعهدات
4-ب- ثبت سپرده نقدي
5-ب- ثبت تمبر مالياتي
6-ب- ثبت كارمزد
ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد
مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي
عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه
نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها
مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه
برگشت تعهدات
برگشت سپرده نقدی
برگشت کارمز
برگشت وثایق
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه
برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد.

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر

گزارش کارآموزی در بانک ملت

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :