گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش

گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه دارو پخش گزارش کارآموزی بهداشت محیط گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای گزارش کارآموزی بهداشت محیط در بیمارستان گزارش کارآموزی بهداشت مدارس گزارش کارآموزی بهداشت محیط بیمارستان گزارش کارآموزی بهداشت عمومی گزارش کارآموزی بهداشت مبارزه گزارش کارآموزی چینی بهداشتی گزارش کارآموزی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گزارش کار کارآموزی بهداشت حرفه ای چکیده گزارش کار کارآموزی بهداشت حرفه ای گزارش کارآموزی داروخانه گزارش کارآموزی داروسازی

Health medicine factory

 

موضوع : گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش

بهداشت حرفه اي در صنايع داروسازي از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا محصول نهايي توليد شده در كارخانه هاي داروسازي دارويي بوده و مصرف كنندگان آن بيماران مي باشند. بنابراين حفظ شرايط صد درصد بهداشتي مطابق استانداردهاي بين المللي در محيط كارخانه امري است ضروري كه كنترل آن بر عهده مسئولين متخصص واگذار شده و آنها موظيف به نظارت مستقيم بهداشت محيط كار مي باشند.
براي درك صحيح از مفهوم بهداشت حرفه اي در كارخانجات داروسازي بهتر است به تعريف بهداشت حرفه اي توجه كافي داشته باشيم در واقع بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و هنر پيشگيري از اثرات سوئي كه در طرز كار، محيط كار و خصلت كار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ايجاد بيماري هاي حرفه اي، مسموميت هاي شغلي و حوادث ناشي از كار مي شود ( براساس تعريف ALHA (انجمن متخصصين مهندسي بهداشت حرفه اي آمريكا) همانطور كه مي دانيم مواد اوليه مصرفي در كارخانجات دارويي بيشتر از مواد شيميايي تشكيل مي يابد. بنابراين در صورت عدم استفاده صحيح از موارد مزبور عوامل شيميايي مورد مصرف ممكن است در اثر تماس با اعضاي بدن كارگران و با ورود به دستگاه تنفسي و گوارشي و همينطور از طريق پوست موجبات ناراحتي آنان را فراهم بسازد و با مواد شيميايي ممكن است باعث تحريك و ساير عوارض ديگر گردد.
از جمله عوراض زيان آور فيزيكي كه در كارخانجات داروسازي ممكن است روي سلامتي كارگران اثر منفي داشته باشد مي توان سروصدا، روشنايي، حرارت و امثال آنها را ذكر كردكه در بخشهاي مختلف به نحوي موجبات ناراحتي كارگران را سبب مي شوند  و مي بايست راههاي كنترل صحيح آنها را شناسايي نمود و در صورتيكه راه كنترل به نحوي وجود داشته باشد با وسايل حفاظت فردي مناسب اقدام به جلوگيري از عوارض نامطلوب آنها نمود.
سازمانها و تشكيلات بهداشت حرفه اي در ايران
اين سازمانها عبارتند از سازمانهاي دولتي مسئول در امر بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي وسازمانهاي اختصاصي كه از طرف صنايع ايجاد مي گردند.
سازمانهاي دولتي يا مستقيماً مجري برنامه هاي بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي بوده و يا موظف در نظارت بر انجام امور و يا اينكه مسئول آموزش كادر فني مورد لزوم مي باشند. وزارت كار و امور اجتماعي مسئوليت مستقيم در مقابل مسائل كار و كارگري داشته و فعاليت گسترده اي در اين زمينه دارد.
سازمان تامين اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در سطح كشور فعاليت هاي جنبي در زمينه بهداشت حرفه اي دارند. اينك به ذكر قانون كار وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي و آيين نامه هاي كميته حفاظت و بهداشت حرفه اي مي پردازيم.

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسایل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش
بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه شرکت داروپخش پروژه كارآموزي

فهرست مطالب

مقدمه
بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :
سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران
تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

فصل اول
صدا
مقدمه
صوت چیست؟
امواج صوتی :
سروصدا : (Noise)
اثرات زیاد آور سروصدا:
روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار:
استانداردهای سروصدا :
بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش:
کنترل سروصدا
بررسی نتایج بدست آمده:
پیشنهادات

فصل دوم
روشنایی
مقدمه :
نور :
واحدهای روشنایی:
انواع روشنایی های محیط کار:
منابع نور
مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی :
منابع روشنایی مصنوعی:
تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده
پیشنهادات:

فصل سوم
شرایط جوی
مقدمه
منابع عمده تولید گرما:
راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف :
انواع کار:
روشهای اندازه گیری شرایط جوی:
بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش

فصل چهارم
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
مقدمه
راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن:
راههای دفع مواد شیمیایی:
فنول (Phenol) : (Merck Manual)
پیشنهادات

فصل پنجم
ارگونومی
مقدمه:
ارگونومی:
کار ایستاده و تاثیرات آن:
کار بصورت نشسته و تاثیرات آن:
ارتفاع میزکار: (Mc convill et al)
آنتروپومتری:
پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش:
نحوه انجام کار
طراحی صندلی:
حمل دستی بار و دردهای کمر:
طراحی ابزار:
اصول طراحی ابزار :
بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش

فصل ششم
اصول ایمنی در محیط کار
ایمنی در صنعت
پیشنهادات :
ایمنی ماشین آلات :
دستگاه پرس قرص:
بررسی ایمنی پرس قرص :
دستگاه بسته بندی :
بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی:
منابع و مأخذها

گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات