گزارش کارآموزی شهرداری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری حسابداری در شهرداری دانلود گزارش کارورزی پروژه شهرداری رشته حسابداری دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری دانلود رایگان گزارش کارآموزی شهرداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی معماری در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی عمران در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شهرداری

Municipal Internship Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی شهرداری منطقه 11

«فهرست مطالب»
1-فصل اول

1-1مقدمه    1

2-فصل دوم

1-2-تاريخچه شهرداري    3

2-2-تاريخچه منطقه 11    5

3-2-قواعد كليه 5

4-2-وظايف شهرداري    7

5-2-نمودار سازماني شهرداري    13

6-2-شرح وظايف شهرداري و معاونين شهردار    14

7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونين شهردار    15

8-2-مقررات استخدامي شهرداري    17

9-2-مقررات جزائي    17

10-2-تعداد پرسنل شهرداري منطقه 11    18

11-2-فعاليت هاي جاري شهرداري    19

12-2-اهداف و فعاليت هاي آتي 20

-مساحت منطقه 11    20

-محدوده جغرافيايي منطقه 11    21

-ميادين منطقه    21

-مناطق همجوار    21

-جمعيت ساكن درمنطقه    21

-تعداد نواحي    22

-تعداد محله    22

-ميانگين سني جمعيت منطقه 22

-تعداد خانوار 22

-رشدجمعيت 23

-ميزان با سوادي و بي سوادي جمعيت    23

3-فصل سوم

1-3-شرح وظايف معاونت مالي و اداري شهرداري 24

2-3-نمودار سازماني معاون مالي و اداري شهرداري 25

3-3-شرح وظايف اداره حسابداري 26

4-3-نمودار سازماني اداره حسابداري شهرداري 29

5-3-سيستم حسابداري 30

6-3-عملكرد اطلاعاتي 31

7-3-عملكرد كنترلي 31

8-3-عملكرد خدماتي    32

9-3-عوامل سيستم حسابداري 32

10-3-طرز كار سيستم حسابداري 34

11-3-ورودي سيستم حسابداري 35

12-3-پردازش اطلاعات 37

13-3-خروجي يا محصول سيستم حسابداري 42

14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالي 44

15-3-استفاده كنندگان برون سازماني 45

16-3-ساير استفاده كنندگان    49

17-3- استفاده كنندگان درون سازماني 52

18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداري تعهدي و ارزش نقدي53

19-3-ثبت هاي هزينه، انبار و اموال 54

20-3-ثبت هاي مربوط به پروژه ها، سرمايه گذاري ها و مشاركت 56

21-3-ثبت هاي درآمد با توضيحات 57

22-3-نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري شهرداري 66

-منوي اصلي وزير مجموعه ها    67

-مشاهده دستور دريافت 67

-مشاهده سند بهادار 72

-تنظيم سند    73

-حدف سند    75

-دريافت اسناد از درآمد    77

-استرداد اسناد به مؤدي    78

فصل چهارم

1-4-شرح فعاليت هاي كارآموز 80

طبقه بندي حسابها    83

حسابهاي معين 102

گروه و حسابهاي تفضيلي 106

حسابهاي تفضيلي درآمدي 111

حسابهاي تفضيلي هزينه اي 115

عنوان گروه هاي اصلي و فرعي (طبقه حساب)    118

ترازنامه 119

نتايج عملكرد (صورت درآمد و هزينه)    120

حسابهاي آماري و ترازنامه افتتاحيه و اختتاميه 121

پيوست و ضمائم

گزارش کارآموزی شهرداری

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :