دانلود پروژه طرح هادی روستایی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  پروژه طرح هادی روستایی

تحقیق در مورد طرح هادی روستایی مقاله طرح هادی روستایی دانلود پروژه طرح هادی روستایی پروژه طرح هادی روستا دانلود پروژه روستا با طرح هادی دانلود طرح هادی روستا شرح خدمات طرح هادی روستا نمونه طرح هادی روستا نقشه طرح هادی روستا تعریف طرح هادی روستا دانلود نقشه طرح هادی روستا

Village

خلاصه  گزارش:
طرح هادي روستاي دره
دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد

مرحله اول : شناخت وضعيت موجود
روستاي دره از توابع شهرستان مهريز به بخشا ميان و دهستان ميان كوه مي باشد كه در 19 كيلومتري شهر مهريز ( مركز شهرستان مهريز) و 49 كيلو متري شهريزد ( مركز استان) واقع شده است اين روستا با مختصات جغرافيايي 53 درجه و 25 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 9 دقيقه عرض شمالي در ارتفاع بيش از 2000 متر از سط آبهاي آزاد ودر بستري كوهستاني استقرار يافته است به لحاظ نسبي از شمال به مهريز از جنوب به روستاي گل افشان گور و منشاد منتهي مي شود
اين روستا از نظر لرزه خيزي نسبت به مناطق ديگر استان در پهنه با خطر پذيري نسبتا بالا قرار دارد و آب اين روستا از قنات و منابع زير زميني تامين مي شود.
بر پايه مطالعه به عمل آمده و به نقل از اهالي روستا اساس و بنيان شكل گيري روستاي دره برمي گردد. دسترسي به مجموعه اي از عوامل طبيعي انسان و اجتماعي نظير:
1- بهره مندي از آب يك رشته قنات
2- وضعيت آب و هوايي مناسب
3- استقرار در حاشيه جاده ارتباطي مهريز – منشاد
4- بهره گيري از گياهان بياباني جهت چراي دامداري و رونق دامداري

اين موارد زمينه و شرايط گسترش و تكوين تدريجي روستا را فراهم آورده است. وجه؟؟ روستاي دره به علت موفقيت جغرافيايي و قرار گرفتن بين دو كوه بوده است

-شناسايي روستا
– ويژگي هاي جمعيتي:
نتايج حاصل از مقايسه چهار دوره سرشماري عمومي نشان مي دهد كه جمعيت روستاي سورك در سال 1355، معادل 83 نفر اعلام و با نرخ رشد 5 درصد به 115 نفر در سال 1365 رسيده است، و با نرخ رشد 12 درصد درسال 1375 تعداد جمعيت روستا به 350 نفر افزايش يافته است. اما در طي سالهاي 1385 –1375 جمعيت روستا بانرخ 35/1- تعداد جمعيت 289 نفر كاهش يافته است

جدول شماره (1) : تحولات جمعيت روستاي سورك در سالهاي مختلف

سال تعداد جمعيت خانوار بعد خانوار نرخ رشد نرخ رشد
1355 83 18 61/4 2/5 97/4
1365 115 23 5 61/11
1375 350 83 21/4 35/1-
1385 389 100 09/3  

مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن و آمار خانه بهداشت روستا درسال 1385 و محاسبات مشاور
از كل جمعيت 350 نفري روستا در سال 1375، 46 نفر(99/12 درصد) در گروه سني 14-0 سال، 47 نفر (77/69درصد) در گروه سني 64-15 سال و 61 نفر (24/17 درصد) در گروه سني بالاي 65 سال قرار دارند.
داده هاي سال 1385 حكايت از كاهش 66/17 درصدي گروه سني 14-0 ساله روستا در اين روستا و افزايش 03/17 درصدي گروه سني 64/15 ساله نسبت به سال 1375 دارد مقايسه ساختمان سني در دو سال مذكور مبين تغيير سات سني روستا ست.
در سال 1375، 339 نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر باسواد بوده اند و در اين سال درصد جمعيت 6 ساله و بيشتر به كل جمعيت 46/97 و درصد جمعيت باسواد به كل جمعيت 76/95 درصد و درصد جمعيت باسواد به 6 ساله و بيشتر 26/98 درصد بوده است.
نيروي انساني به عنوان يكي از عوال اصلي توليد نقش بسزايي در فرآيند توليد دارد. پديد آورنده اصلي ثروت و محرك مستقيم اقتصاد، نيروي كار و جمعيت فعال هر جامعه خواهد بود و سطح ميزان توليد هر مجتمع به دانش و آگاهي فني و ظرفيت توليد جمعيت فعال آن بستگي دارد. به عبارت ديگر توسعه اقتصادي در كنار عامل سرمايه و تكنولوژي به منابع انساني كارآمد و متخصص نياز دارد. ميزان و درجه توانايي جمعيت فعال درجه رشد و پيشرفت اقتصادي جامعه را تعيين مي كند. آنچه قابل توجه است كاهش درصد جمعيت فعال در مناطق روستايي كشور است، كه نتيجه مستقيم مهاجرت افراد فعال به مناطق شهري است. از سوي ديگر افزايش جمعيت در اين مناطق و عدم سرمايه گذاري درراستاي ايجاد شغل در مناطق روستايي فقدان صنايع مربوط و كمبود زمين و آب و به بيان ديگر محدوديت هاي كشاورزي و دامداري و امور وابسته باعث شده تا درصد جمعيت فعال اين منطقه با كاهش مواجه گردد. بديهي است اگر چاره اي انديشيده نشود اين روند با توجه به مهاجرت هاي روستاي و مشكل بيكاري و عدم سرمايه گذاري در روستا همچنان مانند گذشته ادامه خواهد داشت
هم اكنون در روستاي دره 73 هكتار اراضي زراعي و باغات مورد بهره برداري مي باشد عمده ترين محصولات كشاورزي و باغي شامل گردو- بادام- توت درختي – آلوچه- زردآلو- گندم- جو- توت گذشته از كشاورزي 5700 راس گوسفند و بز نيز در اين روستا پرورش داده مي شود119 نفر از اهالي در كارهاي كشاورزي و دامداري 26 نفر در امور خدماتي و قريب 10 نفر در صنعت قالي بافي مشغول به كار مي باشند در گذشته 80 دار قالي در اين روستا داير بوده اما با كسادي بازار و عدم صرفه اقتصادي تعداد آن كاهش يافته است.

• مرحله توليد: تحليل و استنتاج
– پيش بين جمعيت روستا:
همانطور كه در جدول شماره (2) مشاهده مي شود رشد جمعيت روستا تا سال 1375 روند صعودي داشته است بطوريكه متوسط نرخ رشد ساليانه جمعيت روستا در دوره 1355 تا 1385 برابر 97/4 درصد بوده است اما در طي دوره 1365 تا 1375 ميزان رشد جمعيت روستا نسبت به دوره هاي ديگر كمتر و منفي بوده است.
اگر جمعيت روستا در دهه آينده با نرخ 30 سال گذشته رشد كند در آن صورت جمعيت روستا در سال 1395 به 502 نفر خواهد رسيد اما همانطور كه ملاحظه مي شود رشد جمعيت روستا در دهه اخير منفي بوده است.
با اميد به اينكه با تهيه و اجراي طرح هادي و بهره برداري كامل از توانهاي بالقوه و بالفعل روستا و اجراي طرحهاي اشتغال زا وك استه شدن از نرخ مهاجرت ها در اين روستا شرايط بهتري جهت زندگي فراهم آيد در صورت تحقق چين امري پيش بيني مي شود در دهه آينده جمعيت روستا با نرخ دو درصد رشد كند .
با اين فرض جمعيت روستا در سال 1395 براساس فرمول پيش بيني جمعيت محاسبه، در آن صورت تعداد جمعيت و تعداد خانوارهاي آن به 120 خانوار افزايش خواهد يافت بدين ترتيب در افق طرح تعداد 88 نفر و 20 خانوار بر جمعيت اين روستا افزوده خواهد شد.

پروژه طرح هادی روستایی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات