تحقیق حقوق انتقال در بازار برق
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  تحقیق حقوق انتقال در بازار برق

دانلود تحقیق حقوق انتقال در بازار برق تجدید ساختار در بازار برق مقاله ریسک در بازار برق نظریه بازیها در بازار برق قدرت بازار در بازار برق مقاله در مورد بازار برق بازار برق در ایران بازار کار مهندسی برق در ایران دانلود مقاله در مورد بازار برق مقاله درباره بازار برق دانلود مقاله انگلیسی بازار برق مقاله بازار برق دانلود مقاله در مورد بازار برق مقاله فارسی بازار برق دانلود مقاله انگلیسی بازار برق

Transmission rights in electricity markets

 

موضوع : حقوق انتقال در بازار برق

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – مقدمه 1
فصل دوم – ساختار بازار 5
2-1- اهداف در عملكرد به شيوة بازار 6
2-2- مدل هاي بازار برق 6
2-3- ساختار بازار 7
2-4- انواع بازار برق 11
فصل سوم – معاني 13
3-1- دلايل اسفاده از حقوق انتقال 14
3-2- حقوق انتقال فيزيكي 15
3-3- حقوق انتقال مالي 16
فصل چهارم – طراحي بازار انتقال 18
4-1- طراحي بازار انتقال 19
4-2- مالكين حقوق انتقال مالي 21
فصل پنجم – معيارهاي عملكرد بازار 34
فصل ششم – بررسي بازراهايي كه در آنها FTR به حراج گذاشته مي شود 37
6-1- بازار 38
6-2- بازار نيويورك 48
6-3- بازار كاليفرنيا 55
6-4- بازار نيو اينگلند 58
6-5- بازار تگزاس 60
6-6- بازار نيوزلند 63
فصل هفتم – نتيجه گيري 66
منابع 73

چكيده
صنعت برق همانند ديگر زير ساختها در كشورهاي صنعتي به سمت خصوصي شدن حركت مي كند . همچنين در كشور ما طبق اصل 44 قانون اساسي صنعت برق بايد در قسمت توليد تا 80 درصد به بخش خصوصي واگذار شود . در اين پروژه به بررسي چگونگي خصوصي شدن بخش انتقال در بازارهاي مختلف آمريكا مي پردازيم و در انتها آنها را با هم مقايسه مي كنيم .
در فصل اول شماي كلي بازار برق و كلياتي در مورد آن بيان شده است .
فصل دوم به بررسي مدل هاي برق و اجزاء مختلف در بازار مي پردازد .
فصل سوم دلايل استفاده از حقوق انتقال مالي و فيزيكي و معاني انها را بيان مي كند .
فصل چهارم به بررسي جزئي تر حقوق مالي و فيزيكي و چگونگي تجارت آنها مي پردازد و همچنين ايرادات و نقش آنها در سرمايه گذاري را بيان مي كند .
فصل پنجم به چگونگي تطبيق حقوق انتقال مالي با كل شبكه مي پردازد .
در فصل ششم بازارهاي PJM ، نيويورك ، كاليفورنيا ، نيواينگلند ، تگزاس و نيوزلند از لحاظ تاريخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگي بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگي اجراي مزايده ها با هم مقايسه شده اند .

تحقیق حقوق انتقال در بازار برق

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات