دانلود مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

دانلود مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست تحقیق پروژه دانلود مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دانلود مقاله های محیط زیست دانلود مقاله حسابداری محیط زیست دانلود مقاله در مورد محیط زیست دانلود مقاله مهندسی محیط زیست دانلود مقاله محیط زیست دانلود رایگان مقاله حسابداری محیط زیست

Laws and regulations protecting the environment

موضوع : قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست مي دانيم كه امروزه بحث محيط زيست و بحران هاي ناشي از آلودگي آن مساله اي كه همه جهانيان را به فكر واداشته. چرا كه محيط زيست ارتباطي تنگاتنگ با حيات و سلامت انسانها داشته و آلودگي آن زندگي همه جانداران را تهديد خواهد كرد.

پيشگفتار:
در زمينه ارائه هر گونه كار تحقيقي مطلب اصلي يافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط براي جمع آوري مطالب است. متاسفانه در زمينه اين موضوع كار تحقيقي بسيار كمي انجام شده و منابع اندي وجود دارد و اين اساسي ترين مشكل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محيط زيست كرج و سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري كرج تا حدودي با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربيت مدرس نيز مراجعه كردم براي استفاده از پايان نامه اي در همين زمينه.
در اين ميان كتابخانه سازمان حفاظت محيط زيست بسيار كمك مفيد و موثري بود و همكاري بسيار خوبي براي استفاده از كتابخانه داشتند.
علاوه بر اينها از مسئوولين محترم كتابخانه دانشكده حقوق علامه طباطبايي كمال تشكر را دارم. كه به محض مراجعه براي منابع و اطلاع از كمبود امكانات سريعاً به تهيه منابع موجود در اين زمينه و نيز 2 جلد مجموعه قوانين حفاظت محيط زيست ايران اقدام نمودند.
از استاد راهنما جناب دكتر موذن زادگان كه در راه انجام اين كار تحقيقي مرا راهنمايي نموده اند كمال تشكر را دارم.
اميد است كه بتوانم در قبال كمك ها و راهنمايي هاي اساتيدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

مقدمه:
مي دانيم كه امروزه بحث محيط زيست و بحران هاي ناشي از آلودگي آن مساله اي كه همه جهانيان را به فكر واداشته. چرا كه محيط زيست ارتباطي تنگاتنگ با حيات و سلامت انسانها داشته و آلودگي آن زندگي همه جانداران را تهديد خواهد كرد. امروز  بسياري از انواع بيماريهاي جسمي و رواني مخصوصاً در شهرهاي بزرگ ناشي از همين آلودگيها بوده و انسانها در معرض مرگ تدريجي قرار گرفته اند.
براي حفظ و حمايت از محيط زيست اقدامات مختلفي صورت گرفته. مسائل مربوط به محيط زيست مانند همه مسائل اجتماعي ديگر داراي جنبه هاي حقوقي مي باشد.
در زمينه جنبه هاي حقوقي آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمايت از محيط زيست مي باشد.
هدف از اين تحقيق بحث در مورد اين فرضيه است كه آيا حمايت كيفري از محيط زيست و بكار گيري مجازاتهاي شديد عليه آلوده كنندگان محيط زيست بهترين راه حفاظت از محيط زيست است ؟
و پاسخ به اين سوال كه مجازاتهاي وضع شده در زمينه حفاظت محيط زيست از چه نوع است؟
به منظور نيل به اين هدف مطالب را به 5 گفتارتقسيم خواهيم كرد . در گفتار اول به راهها و ديدگاههاي مختلف در زمينه حمايت از محيط زيست مي پردازيم و ديدگاه اسلام و قانون اساسي را بررسي مي كنيم.
در گفتار دوم به بررسي ارتباط حقوق جزا و محيط زيست و در گفتار سوم انواع جرايم زيست محيطي را بررسي مي كنيم. در گفتار چهارم مجازاتهاي زيست محيطي كه در قوانين ايران به چشم مي خورد بررسي مي كنيم و در انتها تشريفات رسيدگي و اندكي به سازمان حفاظت محيط زيست مي پردازيم.
از آنجا كه در اين زمينه بسيار كم كار شده وحتي در دانشكده هاي حقوق و براي دانشجويان حقوق بحثي تازه و ناملموس است سعي كردم  با ارائه اين تحقيق و كار در اين زمينه اندكي اهميت اين موضوع را ياد آوري و به لزوم كار در اين زمينه متذكر شوم.

مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
تحقیق قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

فهرست مطالب
پيشگفتار:    1

مقدمه:    2

گفتار اول    3

الف ـ تعريف محيط زيست    3

ب- انواع محيط زيست    4

ج – تعريف آلودگي و انواع آلودگي محيط زيست در حقوق ايران    5

د: دلايل لزوم حمايت از محيط زيست    6

ه- اسلام و محيط زيست    8

و- قانون اساسي  و محيط زيست    9

ز- تاريخچه و تحول حقوق محيط زيست در ايران    10

ح – حمايت بين المللي از محيط زيست    12

ط) پيشگيري و شيوه هاي غير كيفري حمايت از محيط زيست    13

گفتار دوم    15

الف-تعريف جرم زيست محيطي    15

ب جايگاه جرم زيست محيطي    15

ج – عناصر تشكيل دهنده جرم زيست محيطي    16

1-ج-عنصر قانوني    17

2-ج=عنصر مادي    18

ج-3 عنصر معنوي :    20

د) قواينن و مقررات زيست محيطي كيفري    21

گفتار سوم:    23

انواع جرايم زيست محيطي با استناد به مواد قانوني    23

ب ـ جرايم ارتكابي نسبت به عناصر بي جان محيط زيست    25

ج) جرايم مربوط به آلودگي شيميايي و هسته اي    28

گفتار چهارم: مجازاتهاي زيست محيطي    30

الف) اعدام و تبعيد    30

ب ـ حبس و جزاي نقدي    30

جزاي نقدي    31

ج) مصادره اموال    32

دـ تعطيل كردن موسسه    33

ه) تشديد مجازات    34

و- مجازات شروع به جرم    36

گفتار پنجم    38

الف) خواهان و خوانده جرايم زيست محيطي    38

ب- نقش ضابطين قوه قضائيه در جرايم عليه محيط زيست :    38

ج ـ چگونگي برخورد سازمان حفاظت محيط زيست با جرايم زيست محيطي    39

منابع    44

دانلود مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :