دانلود پرسشنامه سبک رهبری لوتانز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  دانلود پرسشنامه سبک رهبری لوتانز

دانلود پرسشنامه سبک رهبری لوتانز ارزیابی رهبری در سازمان رهبری سازمانی سنجش رهبری سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز پرسشنامه سبک مدیریت لوتانز پرسشنامه فرد لوتانز پرسشنامه استاندارد لوتانز پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز پرسشنامه رضایت شغلی لوتانز پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

Leadership style questionnaire Luthanz

 

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
نحو نمره گذاري اين مقياس بصورت طيف ليكرت مي باشد ولي لوتانز پيشنهاد مي كند كه نحوه نمره گذاري به اين صورت باشد كه اگر مديران ودبیران به سوالات 7،8،12،18،19،30،34،35 جواب ندرتا ًيا هيچگاه بدهد، يك امتياز مي گيرد و اگر به همين سوالات پاسخ همواره (زیاد)، غالباً (خیلی زیاد) و يا نظري ندارم (متوسط)، دادند امتيازي نمي گيرند در صورتيكه به ساير سوالات به غير از اين پاسخ همواره ويا غالباً داده باشند يك امتياز مي گيرند و در غير اينصورت امتيازي دريافت نميكنند. حداكثر نمره مديران در بعد رابطه مداري15و در سازمان مداري20 و در مجموع 35 مي باشد.چنانچه نمره مديري كه از اتصال دو نمره رابطه مداري و سازمان مداري روي محور تلفيقي نيمرخ رهبري لوتاس بدست مي آيد.اگر كمتر از99/5 باشد از سبك رهبري تلفيقي ضعيف،اگر كمتر از99/10 باشد سبك رهبري تلفيقي متوسط و اگر بالاتر از 11 باشد سبك رهبري قوي استفاده مي كند.

دانلود پرسشنامه سبک رهبری لوتانز

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات