طرح توجیهی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی » دانلود طرح توجیهی تولیدی  »  طرح توجیهی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

دانلود طرح توجیهی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران مجتمع شرکت گوشت زیاران شرکت بسته بندی گوشت زیاران تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور خط تولید بسته بندی گوشت شرکت تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی شرکت تولید و بسته بندی فراورده های گوشتی کشور طرح توجیهی بسته بندی گوشت طرح توجیهی بسته بندی گوشت و مرغ و ماهی

 Meat packing Ziyaran

 

موضوع : طرح توجیهی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
تاريخچه شركت 1
پروار بندي 2
كشتارگاه 2
بسته بندي 3
تبديل مازاد 3
ذهتابي 4
سالامبور سازي 4
كارخانه خوراك دام 5
فصل دوم
آشنائي كلي با شركت 7
فعاليت هاي اصلي كارخانه 10
آشنائي با مراكز هزينه 12
قرنطينه 13
دامپروري 13
كشتارگاه 14
بسته بندي 14
واحدهاي جانبي 15
تأسيسات 15
تعمير و نگهداري 15
مديران 16
ساير خدمات 16
خدمات عمومي 16
كارخانه خوراك دام 17
فصل سوم
آشنائي با ثبت هاي حسابداري 25
تاريخچه شركت

شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران در سال 1352در زميني به مساحت 5/243هكتار واقع در 45كيلومتري قزوين با احداث كشتارگاه ، سردخا نه ،كارخا نه خوراك دام ، بهاربند جهت نگهداري دام و پرواربندي دام به منظورتهيه ، توليدوبسته بندي گوشت و فراورده هاي مربوط تأسيس گرديد.
دراين راستا شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران دامهاي قا بل پروار را از اقصي نقاط كشور خريداري وجهت پرواربندي به واحد پرواربندي حمل مي نمايد.اين مجتمع يكي ازعمده ترين خريداران دام كشور مي باشدكه بطور روزا نه دامهاي دامداران را از سراسر كشور خريداري و بهاء آن را بطور نقدي پرداخت مي نمايد. خريد روزا نه در مقياس بالا و پروار بندي با ظرفيت زياد دو عامل مهمي است كه شركت زياران را تبديل به عمده ترين توليد و تنظيم كننده بازار گوشت تازه در سطح كشور وتهران نموده است .
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران قادر است همزمان در حين كشتار بهداشتي آلايش خوراكي و غير خوراكي را استحصال و ضايعات دام را به پودر گوشت وخون تبديل نموده و ضمن فروش لاشه هاي استحصالي قسمتي را در بسته بندي كارتني و قسمتي را بطور بشقا بي در ظروف يكبار مصرف بطور بهداشتي بسته بندي نمايد . ظرفيت پروار بندي هر دوره 4 ما هه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزارراس گاو و گوساله مي باشد . اين شركت قادر است روزانه 1500راس گوسفند و400راس گاو را بصورت مكانيزه وكاملا بهداشتي ذ بح نموده و بسته بندي نمايد . در حال حاضر شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران از كشتارگاههاي پيشرفته خاورميانه محسوب مي شود .

پروار بندي:
دام عرضه شده به ميدان دام زياران ا بتدا توسط كارشناسان بازديد و دامهايي كه قابليت پروار بندي را دارند از ساير دامها جدا شده ، به واحد قرنطينه كه يكي از واحدهاي حساس و مهم شركت مي باشد منتقل مي شوند ،كارشناسان عمليات انگل زدايي داخلي و بيروني را انجام داده و پس از يك هفته واكسنهاي لازم به دام تزريق مي گردد . مدت قرنطينه 15روز بوده كه در اين مدت دام تحت مراقبت ويژه قرار دارد وپس از مدت فوق در صورت عدم مشاهده بيماري توسط كارشناسان واحد دامپروري وزن كشي ، شماره گذاري و به دامداري تحويل مي گردد . طي اين دوره دامهاي زير نظر متخصصين تغذيه و نگهداري مي گردند و در خلال اين دوره دامهاي بيمار از بقيه دامها جدا شده به قسمت بيمارستان ا نتقال و تحت نظارت كنترل و مداواي دقيق قرار مي گيرند كه پس از بهبود به آغل جداگا نه اي روانه مي شوند تا تحت پرواربندي قرار گيرند . در صد وزن لاشه ها نسبت به زنده پس از اتمام دوره پروار بندي در شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران بطور متوسط 55% مي باشد كه با استا ندارد هاي جها ني برا بري مي كند .
پس از اتمام دوره پروار بندي دام پروار شده طبق سفارش واحد بازرگا ني جهت كشتار روا نه كشتارگاه مي گردد .
ظرفيت پروار بندي هر دوره 4ماهه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزار راس گاو و گوساله است .

كشتار گاه :
كشتارگاه زياران بعنوان بهداشتي ترين و پيشرفته ترين كشتارگاه كشور هم اكنون با ظرفيت كشتار 1500راس گوسفند و 400راس گاو و توانايي توليد 45الي 60 تن لاشه گوسفندي و 75الي 90 تن لاشه گاوي را در هر شيفت كاري دارا بوده كه اين ظرفيت در فصل كشتار تا دو برا بر قا بل ا فزايش مي باشد و در طول خط كشتار گاوي و گوسفندي لاشه ها در سه مرحله توسط كادر مجرب بهداشت سازمان دامپزشكي كشور معاينه و كنترل شده و پس از دريافت مجوز صحت و سلامت به مهر سازمان دامپزشكي كشور ممهور مي گرد ند . از تاسيسات جا نبي كشتارگاه زياران مي توان از سالنهاي پيش سردكن (پري كولر) نام برد .

واحد بسته بندي :
اصولا گوشت دام پس از ذ بح مي بايستي مدتي در يك محيط كاملا خنك تبريد شود اين عمل در حفظ سلامت تردي و طعم مطلوب عامل بسيار مهمي براي گوشت مي باشد . كشتارگاه گاوي و گوسفندي هر كدام بطور جداگا نه مجهز به سه (پري كولر) مي باشد كه در اين فضا گوشت بصورت لاشه مدت 24 ساعت در دماي 1الي 4 درجه سانتيگراد نگهداري مي شود و پس از طي اين مدت به قسمت بسته بندي و يا بارگيري منتقل مي شود . ظرفيت پري كولرهاي شركت گوشت زياران 100 تن لاشه گاوي و 110 تن لاشه گوسفندي بطور همزمان مي باشد . از ديگر تا سيسات جانبي كشتارگاه تونل ا نجماد بوده كه اين تاسيسات قادر به ا نجماد سريع 15 تن گوشت بصورت كارتني در دماي 45 درجه سانتيگراد در مدت 17 ساعت مي باشد.
بسته بندي هاي گوشت تازه هم اكنون در ظروف يكبار مصرف دوكيلوئي با روكش استريح فيلم تهيه مي شود و گوشت بدون استخوان منجمد بصورت كارتن هاي 20 الي 22 كيلوئي بسته بندي مي گردد كه پس از انجماد در دماي 45 درجه سانتيگراد عرضه مي گردد اين امر گام مهمي در نگهداري و توزيع گوشت بهداشتي به سراسر كشور يا شهرستان ها خواهد بود.

طرح توجیهی شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات