بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » گرافیک وهنر  »  بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

دانلود بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر معلمین هنر معلمی هنر است معلمی هنر مقاله کتاب هنر مقاله در مورد هنر مقاله در مورد هنر و ادب مقاله حکمت هنر اسلامی مقاله حکمت و هنر اسلامی مقاله خلاقیت در هنر مقاله فلسفه هنر مقاله هنری مقاله درباره هنر مقاله در مورد هنر خوشنویسی تجربیات معلم هنر تجربیات یک معلم هنر

Art for art teachers' perspectives

 

موضوع : بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

فهرست جداول

1    – مشخصات دبيران هنر     32
2    – ميزان فعاليت هاي خارج از مدرسه دبيران هنر33
3    – اهميت ضرورت داشتن كتاب هنر براي دانش آموزان 33
4    – ميزان اختصاص ساعت تدريس هنر در مدارس    34
5    –  آموزش بخشهاي مختلف كتاب هنر توسط معلمين هنر 35
6    –  روشهاي تدريس كتاب هنر 36
7    –  ميزان علاقمندي دانش آموزان به فعاليت هاي هنري 37
8    –  ميزان تأثير كتاب روش تدريس دربهبودجريان‌تدريس هنر 38
9    –  ميزان دسترسي دانش آموزان به ابزار و وسايل مورد نظر 38
10    –  موجودي كتابهاي هنري دركتابخانه ها 39
11    –  مشكلات موجود درامر تدريس درس هنر 40
12    –  تقدّم آموزش خط نستعليق با قلم ريز قبل از آموزش با قلم 41
13    –  تأليف كتب هنر بر اساس جنسيت 41
14    –  گنجانيدن مسائل اقليمي و هنرهاي بومي درتأليف كتب هنر 43
15    –  ضرورت تشكيل كلاسهاي ضمن خدمت    44
16    –  نظرات و پيشنهادات راجع به كتب هنر 45

فهرست مطالب

فصل اول ـ كليات
مقدمه 1
بيان مسئله 4
اهداف تحقيق 6
اهميت و ضرورت تحقيق 7
سوالات تحقيق  10
متغيرها و تعريف عملياتي آنها 11
فصل دوم ـ مباني نظري تحقيق
ادبيات تحقيق  16
پيشينه تحقيق  25
فصل سوم – روش تحقيق
نوع تحقيق  29
جامعه آماري  حجم نمونه و روش نمونه گيري 29
ابزار تحقيق 29
روش تجزيه و تحليل داده ها  30
فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها  32
فصل پنجم ـ بررسي يافته هاي تحقيق
نتيجه گيري  48
محدوديت ها 50
پيشنهادات 51
فصل ششم ـ خلاصه تحقيق
خلاصه تحقيق  53
منابع و مآخذ
فهرست منابع 57
ضمائم
پرسشنامه 59

مختصری از کارآموزی :

اين تحقيق در سال ….. با عنوان « بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر » انجام شده است در اين تحقيق سوالات زير مد نظر بوده است .
1ـ آيا اكثريت معلمين هنر قادر به تدريس محتواي كتب درسي هنر
مي باشند .
2ـ آيا بي اهميت بودن درس هنر در مدارس سبب بي تأثير شدن اين درس در روند رشد خلاقيت هاي هنري و علمي دانش آموزان شده است . جامعه آماري اين تحقيق را معلمين هنر مدارس راهنمايي آموزش و پرورش ناحيه 1 و 3 كرج تشكيل مي دهند كه تعداد آنها 120 نفر مي باشد و تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق بوسيلة پرسشنامه جمع آوري گرديده و با استفاده از روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيانگر آن است كه در تأليف كتب هنر بايد به بهره گيري از نظريات روانشناسان مسائل تربيتي كودكان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنري ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع كمبود معلم متخصص و مجرب كوشيد و مباحث كتاب به صورت مستقيم به دانش آموزان ديكته نشود تا قوه خلاقيت دانش آموزان پرورش يابد و از شيوه هاي نوين طراحي فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشي آزاد بيشتر توجه شود .
بر اساس نتايج حاصله پيشنهاد مي شود :
1ـ آموزش كافي به معلمين هنر
2ـ افزايش ساعات تدريس درس هنر
3ـ فراهم آوردن مكانهاي مناسب براي آموزش كارهاي هنري و وسايل و ابزار مورد نياز

بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات