دانلود تحقیق انقلاب مشروطه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود تحقیق انقلاب مشروطه

دانلود تحقیق انقلاب مشروطه مقاله پروژه دانلود مقاله انقلاب مشروطه دانلود تحقیق در مورد انقلاب مشروطه دانلود مقاله انقلاب مشروطیت تحقیق در خصوص انقلاب مشروطه تحقیق دانشجویی انقلاب مشروطه مقاله درباره انقلاب مشروطه مقاله در مورد انقلاب مشروطه ایران مقاله ای در مورد انقلاب مشروطه دانلود مقاله انقلاب مشروطه مقاله در خصوص انقلاب مشروطه

Constitutional Revolution

 

موضوع: تحقیق انقلاب مشروطه

فهرست مطالب

مقدمه :    1
چكيده ي مطالب    2
فصل اول:انقلاب مشروطه    4
انقلاب مشروطه    4
فصل دوم:نهضت ملي شدن صنعت نفت    12
فصل سوم    18
استنتاج و نتيجه گيري    18
نتيجه گيري    18
منابع و مأخذ    20

مقدمه :
براي رسيدن به يك هدف ابتدا مطالعاتي را در زمينة مطلب منظور انجام مي دهيم مثلاً  در مورد مشروطيت رجوع به تاريخ كرده و علت حركت مردم آن زمان را مطالعه مي نماييم و براي روشن شدن ملّي شدن نفت از زماني كه در كشور ما استخراج شد تاريخ آن را مورد مطالعه و نتايج حاصله را مقدمه اي براي پي گيري كردن مطالب هدفمند ادامه مي دهيم .
در يك قرن اخير به دليل اكتشافات نفت و استعمال آن و تبديل بر ديگر فرآورده هاي نفتي تأسيس شركتهاي زيادي در منطقه نفت خيز گرديده است و به دنبال آن دقت در كاربردهاي نيروي انساني ، آوردن فرهنگ هاي مختلف كرد باعث به وجود آمدن تحولاتي در جامعه فعلي كشورمان شده و به دليل مبادلات مسائل نفتي و ديدن دوره‌هاي مربوطه همگي تحولي را در جامعه ي انساني  ما ايجاد كرده است و تأثير گذاري آن بر روي تمام سطوح جامعه نمايانگر آن است كه تمام كشورها احتياج بيشتري به يكديگر دارندو همين احتياج است كه عامل اصلي براي برقراري ارتباط را هم فراهم مي كند . امّا كشورهاي غربي به جهت دارا بودن تكنولوژي مي خواهند برتري خود را نسبت جهانيان ديگر نشان دهند پس ما جوانان بايستي سعي و تلاش خود را براي بالابردن  سطح آگاهي و دست يابي به علم و دانش روز كه مي شود با آن به طرف دورشدن از وابستگي هاي نفتي و ديگر مسائل بشويم و مسائل روشن و قابل تفكر مردم كه همين موقعيت صدور سوخت هسته اي به كليّة كشورهاي غربي است ، از مسائل حاد و حائز اهميت مي باشد  و كمال طلبي جوانان  كه با سعي و كوشش خود موفقيت هاي دست يافتند و لذا بايد سعي شود بشارت دهنده ي  اين عزيران بوده و ارزشهاي بدست آمده را بيشتر نموده تا شايد به همت همگي و كمك گرفتن از خدا به سرمنزل اصلي كه همان استقلال نفتي مي باشد برسيم .

چكيده ي مطالب
پس از ناصرالدين شاه فرزندش مظفر الدين ميرزا كه وليعهد او بود از تبريز به تهران آمد و با نام مظفر الدين شاه به پادشاهي رسيد . وي مردي بيمار بود و به اين دليل اداره ي امور كشور را عملاً‌ به عين الدوله صدر اعظم خود سپرد عين الدوله مردي مستبد بود و خشونت هاي او و درباريان  اقدامات ظالمانه ي مأموران دولتي و دخالت‌هاي بيگانگان در امور كشور سبب شد كه مردم قيام كنند. نتيجه ي اين قيام به وجود آمدن  حكومت مشروطه ي سلطنتي در ايران بود يعني حكومتي كه در آن نمايندگان مردم ( مجلس ) بر چگونگي اداره ي كشور و اقدامات شاه نظارت داشته باشند نخستين جرقه هاي انقلاب وقتي روشن شد كه علاء الدوله حاكم تهران به  بهانه‌ي گران شدن قند عده اي از بازرگانان را به چوب بست و عده اي از علما از جمله آيت الله طباطبايي كه از نفوذ استعمارگران رنج مي برد و به فكر ايجاد تحولي به سود مردم بود قدم پيش نهاد و همراه علماي ديگر به عنوان شهر ترك گفتند و در حرم حضرت عبدالعظيم  تحصن كردند و خواهان اجراي خواست هاي مردم شوند . در رأس خواسته هاي آن ها تأسيس عدالت خانه براي رسيدگي به شكايات مردم بود تحصن علما و مردم در حضرت عبدالعظيم ، حكومت استبدادي را وادار به عقب نشيني كرد و شاه و درباريان ناچار خواسته هاي مردم را پذيرفتند و فرمان تأسيس عدالت خانه توسط شاه  صادر شد . به اين ترتيب تحصن خاتمه يافت و علما با احترام به تهران بازگشتند پس از بازگشت علما و مردم از حضرت عبدالعظيم دولت به وعده هاي خود عمل نكرد كه با اعتراض  مردم رو به رو شدندو شورش  به پاشد در اين ميان با تيراندازي مأمواران طلبه ي جواني به نام سيد عبدالحميد به شهادت رسيد در نتيجه علما و مردم در مسجد جامع تهران گرد آمدند و به چاره انديشي پرداختند و آيت الله طباطبايي و بهبهاني با مشورت ديگران تصميم گرفتند  تهران را ترك كنند . و اين مسئله اوضاع تهران را پريشان كرد و عده اي از علماي نجف به پشتيباني مردم برخاستند در نتيجه با اين اقدامات علما و مردم مظفرالدين شاه با صدور فرمان مشروطيت در عزل عين الدوله در برابر خواسته هاي مردم تسليم شد . به اين ترتيب  قيام مردم به ثمر رسيد و نظام استبدادي به مشروطه مبدل شد .
بعد از بركناري رضاشاه و خروج او از ايران زمينه اي مناسب براي فعاليت هاي سياسي در جامعه‌ي ايران  فراهم شد ، زيرا محمد رضا پهلوي هنوز قدرت چنداني براي برقراري دوباره ي استبداد پدرش نداشت . در مجموع ، سال هاي اوليه ي پس از سقوط براي مردم فرصتي پديد آورد تا به ابراز عقايد خود بپردازد .
گسترش فعاليت سياسي پس از شهريور 1320 ه . ش ( سقوط رضاشاه ) منجر به آگاه شدن مردم و در نهايت سبب  گسترش مبارزه و سرانجام ملي شدن نفت ايران گرديد . جريان ملي شدن نفت را دو تن از شخصيت هاي مذهبي و سياسي آن زمان يعني آيت‌الله كاشاني و دكتر محمد مصدق رهبري مي كرد . آيت الله كاشاني ، از روحانيون معرفي بود كه در جواني در كنار پدر خويش با استعمار گران مبارزات درخشاني كرده بود . وي پس از آمدن به ايران رهبري نيروهاي اسلامي را عهده داشته دكتر محمد مصدق نيز سابقه اي طولاني در امور سياسي داشت در اين دوران مهمترين عاملي كه اين دو رهبر را به يكديگر نزديك مي كرد مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت ايران بود كه در سال 1329  ش به تصويب مجلس رسيد و قبل ازآن تقريباً  در اختيار انگليسي تبديل شد و انتخاب دكتر مصدق به نخست وزيري به گسترش آن كمك كرد. بيگانگان به خصوص استعمارگران  انگليسي و آمريكايي كه از ملي شدن صنعت نفت زيان هاي زيادي ديده بودند ، در تمام دوران  نخست وزيري مصدق سعي كردند تا از راه هاي گوناگون مانع ادامه ي مبارزات مردم نشوند . جلوگيري از فروش نفت ايران توسط دولت مصدق يكي از كارشكني هاي آن ها در اين زمينه بود. در شرايطي كه دولت هاي غربي از خريد  نفت ايران امتناع مي كردند و دولت مصدق با مشكلات  شديد مالي مواجه بود ، شوروي 147 نيز از خريد نفت و حتي با وجود اصرار  دولت ايران از دادن بدهي هاي خود به ايران نيز خودداري كرد . دو كشور انگلستان و شوروي براي كارشكني در كار دولت مصدق از مزدوران داخلي خود در ايران هم استفاده مي كردند .
مهمترين گروه از اين مزدوران اعضاي حزب توده بودند كه تنها وظيفه ي خود را خدمت به دولت شوروي مي دانستند . در برابر اين توطئه ها باز هم دولت دكتر مصدق  به دليل حمايت مردم و آيت الله كاشاني استوار ماند اما متأسفانه پس از چندي بروز اختلاف ميان دكتر مصدق و آيت الله كاشاني زمينه را براي شكست نهضت ملي ايران فراهم آورد

دانلود تحقیق انقلاب مشروطه

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :