طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی2 جاجرم
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی  »  طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی2 جاجرم

دانلود طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی2 جاجرم پروژه طرح کارآفرینی شناسایی حوضه آبخیز گزی تعریف حوضه آبخیز پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز مجله مدیریت حوزه آبخیز حوضه آبریز چیست حوضه آبریز دریای خزر حوضه آبریز زاینده رود حوضه آبریز کارون بزرگ حوضه آبریز ارس حوضه آبریز رودخانه شور حوضه آبریز کشف رود

Branch catchment

 

موضوع : طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی2 جاجرم

1-  مقدمه
جهت اجرای هر گونه پروژه آبخیزداری نیاز به مطالعات اجرایی و تفصیلی می باشد و به منظور حصول این مهم  می بایست ابتدا نسبت به شناسایی حوضه ها بر اساس اولویت هایی نظیر میزان فرسایش و سیل خیزی،خشکسالیها و مسائل اقتصادی و اجتماعی حاکم بر هر منطقه اقدام گردد. بدیهی است با تهیه طرح شناسایی حوضه ها، زمینه جهت انجام مطالعات بعدی یعنی مطالعات توجیهی و نهایتاً تفصیلی- اجرایی آبخيزداري فراهم خواهد شد ولذادر این را ستا و در قالب این طرح نسبت به شناسایی حوضه آبخیز گزی 2 جاجرم که جزو حوضه های فاقدسد استان خراسان شمالی محسوب می شود، اقدام شده است . ضمناً اين طرح شناسايي مطالعه اجمالي حوضه مزبور اعم از فيزيوگرافي ، اقليم ، زمين شناسي وژئومورفولوژي  و ….را شامل شده ونهايتاً به توجيه اقتصادي  وبرآورد اعتبارات مورد نياز ختم مي گردد .

1. فیزیوگرافی حوضه
حوضه آبخیز گزی 2   به مساحت بيش از 11417.93 هکتار به عنوان یک حوضه فاقد سد در بخش مرکزی   شهرستان جاجرم و به فاصله 10 کیلومتری از شهر جاجرم ( مركز شهرستان) واقع است که مسیر 8کیلومتر آن بصورت جاده آسفالته و2کیلومترراه خاکی (درحال اجراي آسفالت مي باشد) می باشد.اين حوضه از زیر حوضه های کال شور از حوضه های کویرمرکزی ایران محسوب می گردد.حوضه مورد مطالعه در محدوده نقشه های II 7264 به نام مرغزاروIII7364بنام چهارچوبه قرار دارد و مختصات جغرافیایی آن شامل 57ًو23َ,◦56 تا 55ً, َ 33,◦56 طول شرقی  و 370319 تا 10 37 عرض شمالی می باشد.بیشترین شیب دامنه ها مربوط به ارتفاعات شمالی، جنوب شرق حوضه به نام رشته کوههای حوضم و کمترین شیب مربوط به نواحی مرکزی وجنوب غرب آن می باشد.شیب متوسط حوضه مورد بحث حدود 17% است.شبکه آبراهه ها در نقاط مختلف متغیر بوده به نحويكه در مناطق مرتفع تر عمدتاً به صورت دندریتی و در مناطق کم ارتفاعتر حوضه به صورت دندریتی و موازی می باشد. اضافه می نماید مرتفعترین نقطه حوضه در بخش شرقی آن معادل 2080 متر و کم ارتفاعترین نقطه در خروجي حوضه برابر با1070 متر از سطح دریا می باشد. این حوضه در جهت شمال شرق-جنوب غرب امتداد دارد و از نظر شکل یک حوضه مربعی (تقریبا بادبزنی شکل)محسوب می گردد.

طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی2 جاجرم

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]